آزمون کارشناسی ارشد معماری

گرایش های کارشناسی ارشد معماری

*معماری

* معماری منظر 

* معماری اسلامی 

* مطالعات معماری ایران

*معماری داخلی

*مدیریت پروژه و ساخت 

*معماری داخلی 

* انرژی معماری 

* تکنولوژی معماری 

* مرمت و احیای بناهای تاریخی 

 

منابع کنکور کارشناسی ارشد معماری و معماری منظر

زبان عمومی و تخصصی :

-فرهنگ تصویری معماری ، نوشته فرانسیس دی .ک.چینگ. ترجمه محمد احمدی نژاد

-انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری ،دکتر حسن رستگارپور

-انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری ، دکتر حسین فرهادی و پروانه توکلی

-زبان تخصصی معماری،محمد جواد مهدوی نژاد

 

 مبانی نظری و تاریخ معماری:

-هنردر گذر زمان ، هلن گاردنر

-از زمان و معماری ، منوچهر مزینی

-آشنایی با معماری جهان ، ابراهیم زارعی

-سبک شناسی معماری ایرانی ، دکتر محمد کریم پیرنیا

-مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب ، دکتر وحید قبادیان

-تاریخ معماری غرب (از عهد باستان تا مکتب شیکاگو)، امیر بانی مسعود

-تاریخ معماری مدرن ، پروفسور لئوناردو بنه ولو ، ترجمه دکتر سیروس باور

-جزوه معماری اسلامی دکتر متدین ، دانشگاه تهران 

-معماری اسلامی ایران ، دکتر محمد کریم پیرنیا 

-معماری معاصر ایران ، امیر بانی مسعود

-پست مدرنیته و معماری ، امیر بانی مسعود

 

 

دروس فنی:

-بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران،دکتر وحید قبادیان

-اقلیم و معماری ،مرتضی کسمائی

-طراحی اقلیمی ، ترجمه وحید قبادیان ، محمد فیض مهدوی

-مجموعه کتاب های فیزیک ساختمان (آکوستیک درمعماری )، زهرا قیابکلو

-تاسیسات مکانیکی برای دانشجویان معماری ،سلطاندوست

-درک رفتار سازه ها ،محمود گلابچی

-سازه در معماری ،محمود گلابچی

-سیستم های ساختمانی آینده ،محمود گلابچی

-سازه های مشبک فضایی،محمود گلابچی

-استاتیک کاربردی ،محمود گلابچی

-معمار+مهندس - ساختار،محمود گلابچی

-مقررات ملی ساختمان(مبحث 19 )صرفه جویی در مصرف انرژی

-مصالح و ساختمان ،سام فروتنی

-جزوه عناصر و جزئیات ساختمانی دکتر ثقفی و ساعد سمیعی

  

درک عمومی معماری:

-زیبایی شناسی در معماری ،دکتر جهانشاه پاکزاد

-مفاهیم پایه در معماری ، ترجمه محمد احمدی نژاد

-فرم ،فضا ،نظم ، فرانسیس دی .ک. چینگ

  

معماری منظر :

-باغ های ایران ، غلامرضا نعیما

-باغ های ایران بازتابی از بهشت ،منوچهر مقتدر

-پارادایم های پردیس درآمدی بر بازشناسی و باز آفرینی  باغ ایرانی، آزاده شاهچراغی

-معماری با طبیعت در گذر زمان، هما بهبهانی

-زبان منظر ، ترجمه دکتر حسین بحرینی ،دکتر بهناز امین زاده

-طراحی باغ و پارک ، جمشید حکمتی

-منظر ،الگو ادراک فرآیند،سایمون بل ، ترجمه بهناز امین زاده

-شهر هم چون چشم انداز ،تام ترنر، ترجمه فرشاد نوریان

-جزوه مبانی نظری معماری منظر ،دکتر منصوری

-جزوه منظر معاصر ،دکتر منصوری

-فصلنامه باغ نظر

-مجله منظر